Przejdź do treści

Jak przekonać pracowników, że zmiany mają sens

  Możemy zapomnieć o czasach, w których było cicho i spokojnie. Świat dookoła ciągle się przeobraża. Modne stało się określenie, że żyjemy w turbulentnej rzeczywistości. Jeśli chcemy się utrzymać w tej rzeczywistości, musimy się zmieniać, musimy być zwinni.

  Dlaczego pracownicy nie lubią zmian

  Mówimy, że zmiany są potrzebne w życiu po to, aby móc się rozwijać, stawiać sobie nowe wyzwania, próbować innych rzeczy. Zmiana niesie jednak ze sobą nieprzewidywalność. Tym samym może powodować niechęć, niepokój i brak motywacji. Ale można się do niej przygotować i nastawić tak, aby przez jej pierwszy, najtrudniejszy etap przejść maksymalnie łatwo.

  Choć większość z nas uważa, że zmiany są potrzebne, zarządzanie zmianą wygląda różnie, a trzy główne powody niepowodzeń zmian to: 

  – niechęć pracowników (82%), 

  – niewystarczające wsparcie liderów (72%), 

  – nierealistyczne oczekiwania (65 %).

  Jak zazwyczaj reagujemy na zmianę

  Wiele osób jest przywiązanych do status quo. Każdy, kto zetknie się z naruszeniem swojej rzeczywistości, kto znajdzie się w sytuacji wymagającej od niego podjęcia wysiłku, by coś zmienić, z dużym prawdopodobieństwem wejdzie na drogę określonego zestawu zachowań. Wynika to z ludzkich emocji, niewiedzy i niepewności. 

  Tego, że opór się pojawi, możemy być pewni. Wynika on z naturalnej ludzkiej niechęci do wychodzenia ze strefy komfortu. Zazwyczaj pracownicy nie mają ku temu motywacji. Jeżeli menedżer wykaże korzyści, łatwiej będzie mu przekonać zespół do zmian. Zmotywuje ludzi do działania tylko wtedy, kiedy korzyści z nowego sposobu działania przerosną koszty związane z wyjściem ze strefy komfortu. 

  Jak przekonać pracowników do zmian

  Chcąc wprowadzić zmiany, musimy zadbać o zapewnienie pracownikom odpowiedniej informacji w odpowiednim momencie przy użyciu odpowiedniego kanału informacyjnego. Pracownicy muszą widzieć, że zmiany mają sens i że nie odbędą się bez ich zaangażowania.

  Kolejna ważna rzecz to pokazanie ludziom, do czego dążymy, jaki jest cel i kolejne kroki, oraz zaangażowanie ich w zmianę.

  Bardzo istotne jest również zaproszenie lidera lub szefa, by osobiście opowiedział pracownikom o tym, co ma się wydarzyć, wytłumaczył powód i cel zmian, a jednocześnie pokazał, że cały proces jest ważny, że mu na nim zależy. 

  Osobista motywacja pracowników

  „Chodzi o to, by człowiek robił chętnie to, co robić musi, by tego, co robić musi, nie robił dlatego, że musi, by w robieniu tego, co musi, znalazł upodobanie i dzięki temu pracę swą usprawnił wielokrotnie, okazując hojność w oddaniu się jej”. (T. Kotarbiński)

  Motywowanie pracowników to proces oraz jedna z funkcji zarządzania uruchamiająca i regulująca zachowania zatrudnionych ludzi, aby swoim działaniem przyczyniali się do osiągania celów przedsiębiorstwa. Sama motywacja to stan wewnętrznego napięcia dążący do działania w ściśle określonym kierunku. Na motywację pracownika wpływa jego wewnętrzne przekonanie o słuszności danego działania. Motywy natomiast mają wpływ na powstawanie tych przekonań oraz wyznaczają kierunek aktywności.

  Menedżer musi zweryfikować, do czego ludzie dążą, co jest ich motywacją osobistą oraz jaki mają styl działania, by potem odpowiednio ich motywacją kierować. Trzeba ich po prostu słuchać i mieć świadomość, że te czynniki mogą być bardzo zróżnicowane.

  Wyzwania w pracy są jednym z kluczowych motywatorów. Jeśli dzień w pracy nie stawia przed pracownikiem żadnych wyzwań, a czynności, za które jest odpowiedzialny, wykonuje mechanicznie, to jego motywacja do pracy drastycznie spada. Należy zatem dawać pracownikom zadania i tak przedstawiać konieczność zmian, aby było to dla nich ciekawe i dawało pole do wykorzystywania osobistych predyspozycji.

  Zarządzanie zmianą

  Badania wykazują, że w procesie zmian najbardziej efektywny podział umiejętności zarządczych i przywódczych to 25% na 75%. Co to oznacza?

  Umiejętności przywódcze są potrzebne, by wywołać impuls do zmiany i konsekwentnie go podtrzymywać, a także przekonywać, inspirować oraz angażować ludzi. Kompetencje menedżerskie pomagają natomiast trzymać proces zmian w ryzach. Chodzi o tworzenie harmonogramu, odpowiednich struktur, zespołów zadaniowych czy kontrolowanie wyników. Aby być przywódcą zmian, trzeba ciągle kwestionować zastaną rzeczywistość i mieć chęć zmieniania wszystkiego wokół.

  Zmiany w firmie to nie tylko biznesowe wyzwania. To także osobiste doświadczenia każdego z pracowników oraz pokonanie przez nich oporów wobec nowej sytuacji. Ponieważ ludzie spędzają w pracy więcej niż jedną trzecią swojego życia, zmiany w firmie są dla wszystkich bardzo istotne i mają wpływ na ich codzienne funkcjonowanie. Dlatego na każdym kroku wprowadzania zmian menedżer powinien pomagać pracownikom zrozumieć ich sens i pomagać w adaptacji do nowych warunków.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *