Przejdź do treści

Weź udział w praktycznym szkoleniu warsztatowym

„Postępowanie powypadkowe oraz prawidłowa dokumentacja”

  • Które przepisy prawne i w jaki sposób regulują zagadnienia dotyczące wypadków przy pracy?
  • Jakie działania należy podjąć po zaistnieniu wypadku?
  • Jak prawidłowo sporządzić dokumentację powypadkową?

Problem wypadków przy pracy dotyczy wszystkich pracodawców, bez względu na sektor gospodarki, w jakim działają. Na pracodawcy spoczywają określone obowiązki związane z wystąpieniem tego rodzaju zdarzenia. Natomiast w zależności od dokonanych przez pracodawcę ustaleń, pracownikowi przysługują, bądź nie, określone świadczenia. 

Ważne jest zatem, aby określone zdarzenia prawidłowo kwalifikować, co może okazać się trudne w sytuacji, gdy definicja wypadku przy pracy jest zawiła i nieoczywista oraz prawidłowo przeprowadzić postępowanie powypadkowe. W codziennej pracy specjaliści BHP natrafiają na problemy, wymagające nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także umiejętnego podejścia do problemu. 

Poznaj plan szkolenia i zobacz, czego nauczysz się, by w przyszłości podejmować prawidłowe działania!

Co robić, kiedy dojdzie do wypadku przy pracy? Jakie prawa i obowiązki ma poszkodowany, a jakie pracodawca? Jak poprawnie poprowadzić postępowanie powypadkowe? 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami postępowania i dokumentowania wypadków przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

W trakcie spotkania postaramy się odpowiedzieć m.in. na pytania:

Jakie są zasady kwalifikowania zdarzenia jako wypadek przy pracy, wypadek w drodze do/z pracy, wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy?

Czy zawsze należy wszczynać postępowanie powypadkowe?

Jakie podjąć czynności, gdy wypadek zdarzy się na terenie innego zakładu pracy?

Jakie są zasady powoływania zespołu powypadkowego i etapy jego pracy? Jaki jest wpływ czynności wstępnych na proces dochodzenia powypadkowego, kto i kiedy składa wyjaśnienia, a kto udziela informacji, co powinien zawierać opis wypadku?

Jakie są zasady sporządzania dokumentacji powypadkowej, w tym: termin sporządzenia protokołu, prawa poszkodowanego i świadków, ochrona danych osobowych, podważanie zapisów w protokole, odrębne zdanie członka zespołu, błędy w zapisach protokołu powypadkowego?

Poszczególne moduły szkolenia poprowadzą uczestnika przez prawne zawiłości postępowania powypadkowego – od zawiadomienia o zaistnieniu zdarzenia, do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, dzięki czemu uczestnicy szkolenia powinni potrafić właściwie zakwalifikować wypadek i poprawnie przygotować wymagane dokumenty.

Szkolenie ma uchronić pracodawców i służby bhp od konsekwencji nieprawidłowego prowadzenia postępowania powypadkowego

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób wchodzących w skład zespołów powypadkowych, osób pełniących funkcje i zadania służby bhp, pracodawców, osób kierujących pracownikami, liderów bezpieczeństwa.

Program

I. Informacje podstawowe

1. Przepisy prawne regulujące zagadnienia dotyczące wypadków przy pracy, w tym postępowania powypadkowego.

a) źródła prawa,

b) definicja wypadku przy pracy,

c) orzecznictwo Sądów.

2. Obowiązki pracodawcy związane w sytuacji powstania wypadku przy pracy.

3. Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie wypadków przy pracy (Odpowiedzialność wynikająca z przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Karnego, Kodeksu Wykroczeń).

II. Postępowanie powypadkowe

1. Czynności po zaistnieniu wypadku.

a) pracownika zatrudnionego na podstawie stosunku pracy,

b) pracownika pracy tymczasowej,

c) osoby fizycznej zatrudnionej na innej podstawie niż stosunek pracy (np. umowa zlecenia),

d) osoby zatrudnionej przez innego pracodawcę, która uległa wypadkowi na terenie zakładu pracy innego pracodawcy.

2. Zadania zespołu powypadkowego.

3. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej (Ćwiczenia praktyczne – studium przypadku).

4. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy (Ćwiczenia – Sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

5. Rejestracja wypadków przy pracy, wnioski i działania profilaktyczne wynikające z wypadku przy pracy (Metody rejestracji, statystyki wewnątrzzakładowe).

III. Postępowanie powypadkowe w innych okolicznościach

1. Wypadki osób niepełnosprawnych.

2. Wypadki pracowników tymczasowych.

3. Wypadki osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

4. Wypadki przy pracy rolniczej.

IV. Q&A. Zakończenie szkolenia.

Szkolenie przewidziane jest w formule online, jeżeli jesteś zainteresowany tym szkoleniem w formule stacjonarnej kliknij tutaj.

Wymagania sprzętowe w przypadku szkolenia online:

  • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
  • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
  • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Szkolenie online

„Postępowanie powypadkowe oraz prawidłowa dokumentacja”

450.00 

*Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu z ćwiczeniami,
  • materiały szkoleniowe w wersji pdf,
  • elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

Nazywam się

Aleksandra Romel Domarecka

jestem HR managerem, specjalistą ds. BHP, wykładowcą i trenerem biznesu.

Od kilkunastu lat zajmuję się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem ludźmi i ich bezpieczeństwem w pracy. Zarówno w zakresie twardych wymagań prawnych oraz w miękkim obszarze HR.

Z moich doświadczeń korzystają pracodawcy, przedsiębiorcy, osoby zajmujące się na co dzień sprawami personalnymi oraz adepci tematyki zarządzania

Dzięki współpracy ze mną otrzymujesz rzetelną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa Twojego oraz Twojego pracownika w miejscu pracy. Wiesz, jak odnaleźć się w gąszczu przepisów i jak je interpretować. Jeśli chcesz rozpocząć karierę w dziedzinie BHP, wiesz od czego zacząć – jaką musisz mieć wiedzę i na co zwraca uwagę Twój przyszły pracodawca.

Jeżeli masz pytania dotyczące szkolenia